Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego ERIDERS.STORE jest firma ERIDERS JAN POPOWSKI NIP 7811800442 , REGON 300859865.

Biuro obsługi klienta oraz sklep stacjonarny znajdują się w Poznaniu przy Rondzie Kaponiera 1, poziom -1.

Adres do korespondencji, w tym adres do składania reklamacji to Poznań, Rondo Kaponiera 1, poziom -1, lokal 9.1, 60-829 Poznań.

Sklep internetowy ERIDERS.STORE oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary uzyskiwane od producenta.

Klientem sklepu może zostać każda pełnoletnia osoba, która poprawnie wypełni formularz zamówienia zamieszczony na stronie.

Wszystkie ceny w sklepie ERIDERS.STORE wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Zamówienia

Zamówienia poprzez sklep internetowy ERIDERS.STORE można składać 24 h na dobę.

Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

Klienci dokonujący zakupów w sklepie ERIDERS.STORE wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Realizacja zamówienia nastąpi po jego przetworzeniu przez Sprzedającego, oraz po dokonaniu należnej wpłaty za towar (konieczność wcześniejszej wpłaty nie dotyczy opcji płatności  “za pobraniem”). Zamówienia  z opcją płatności „za pobraniem” będą dodatkowo weryfikowane telefonicznie oraz mailowo co do poprawności podanych danych oraz adresu dostawy.

Klient wybierający jako formę płatności przelew, powinien jego dokonać w terminie do 3 dni roboczych.

Sprzedający w terminie 3 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia, dostępność zamówionego towaru, adresu pod który towar ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego na który będzie dokonana przez Klienta płatność.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwość, np. brak adresu e-mail, błędny numer telefonu lub adres e-mail, błędny adres dostawy.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Po wcześniejszym ustaleniu możliwy jest także odbiór osobisty w biurze obsługi klienta w  Poznaniu przy Rondzie Kaponiera 1, poziom -1.

Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.

Wysyłka zamówionych towarów następuję w ciągu 1-3 dni roboczych (w zależności od dostępności produktu) od dnia zaksięgowania płatności, lub od dnia przyjęcia zamówienia w przypadku produktów płatnych „za pobraniem”. Przewidywana dostawa zamówionego towaru przez kuriera wynosi 1 dzień roboczy. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w ciągu 1 – 3 dni roboczych po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.

W przypadku uszkodzenia paczki lub naruszenia opakowań należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

Płatności za dokonane zakupy można dokonywać:

 • przy odbiorze przesyłki (pobranie lub odbiór osobisty w sklepie);
 • za pomocą systemu PayU;
 • przelewem na konto właściciela sklepu.
 • za pomocą Credit Agricole Raty

3. Gwarancja

Na urządzenia  (za wyjątkiem akcesoriów) dostępne w sklepie ERIDERS.STORE udzielana jest gwarancja Sprzedającego.

Gwarancja wynosi:

 • 12-miesięcy na korpus urządzenia,
 • 6 miesięcy na akumulator,
 • 1-miesiąc na oponę.

Naprawy gwarancyjne realizowane są na warunkach zapisanych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego ze sprzedanych produktów objętych gwarancją. 

4. Odstąpienie od umowy

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. Wzór formularza dołączony jest do niniejszego regulaminu jako Załącznik nr 1. Konsument może wysłać oświadczenia o równoważnej treści do wskazanej na powyższych formularzach.

Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest w formie pisemnej na adres Sklepu, za pośrednictwem poczty internetowej – na email : kontakt@eriders.store.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub  inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres :

 

ERIDERS.STORE

Rondo Kaponiera 1

poziom -1

lokal 9.1

60-829 Poznań

 

Biuro oraz adres do korespondencji:

 

ERIDERS JAN POPOWSKI

Rondo Kaponiera 1

poziom -1

lokal 9.1

60-829 Poznań

 

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze  produkt od Konsumenta  może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5. Rękojmia

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia własności na Konsumenta.

Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:

pisemnie na adres: 

 

ERIDERS JAN POPOWSKI

Rondo Kaponiera 1

poziom -1

lokal 9.1

60-829 Poznań

 

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eriders.store;

Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Konsument może:

 

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,

Konsument może również:

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 9.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Informacja o wynikach reklamacji zostanie wysłana do Konsumenta na adres  e-mail wskazany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument wskazał inny adres w reklamacji.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w ust.  15 i 16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 14 i 15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił. 

Sprzedający nie odpowiada za wady w przypadku gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tych wadach wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.

6. Ochrona danych osobowych

Klient dokonując zamówienia w sklepie internetowym ERIDERS.STORE wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez ERIDERS JAN POPOWSKI danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową, newsletter, zawierający informacje marketingowe. Zapisanie się na newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy.

Użytkownik sklepu ERIDERS.STORE może wyrazić zgodę na zapisanie się do newslettera tym samym na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o ofercie, nowościach i promocjach, reklam itp.) przez ERIDERS JAN POPOWSKI.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

7. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ERIDERS JAN POPOWSKI.

Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u producenta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony ERIDERS.STORE. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony ERIDERS.STORE.

Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronie ERIDERS.STORE. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik do regulaminu sklepu ERIDERS.STORE

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 /miejsce/………………, dnia /data/ ………………….

 

ERIDERS JAN POPOWSKI

Rondo Kaponiera 1

poziom -1

lokal 9.1

60-829 Poznań

 

e:mail : kontakt@eriders.store

 

 

 

Ja ………………………………………………….…… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy : ………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data odbioru produktów …………………………

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta: …………………..

 

 

 

Adres konsumenta :……………………………..

 

 

 

 

……………………….

 

Podpis konsumenta

 

(tylko jeżeli formularz jest

 

przesyłany w wersji papierowej)

 

Wysyłka 24h

Każda wysyłka realizowana jest do 24h od złożenia zamówienia. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem kuriera DPD. Dostawa jest płatna przez Klienta.

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.