Ustawa #lexUTO z poprawkami Senatu!

25 / 03 / 2021 | Artykuły

Senat RP w dniu 25 marca 2021 r. PRZYJĄŁ Z POPRAWKAMI Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w której Minister Infrastruktury został upoważniony do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych.

Teraz ustawa zawierająca poprawki Senatu jest kierowana do Sejmu RP.

Jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – ustawa jest przyjęta – pozostaje wtedy jeszcze podpis Prezydenta RP (art 121. ust. 3  i art. 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku).

Przypominamy, że wspomniana ustawa ma na celu uporządkowanie ruchu e-hulajnóg, urządzeń transportu osobistego (takich jak np.: deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

PRZYJĘTE POPRAWKI:

  • e-hulajnogą będzie można się poruszać także po DRODZE, na której obowiązuje prędkość nie większa niż 50 km/h. Będzie to dozwolone wtedy, gdy wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów (i pod warunkiem jazdy jak najbliżej krawędzi drogi). Do tej pory limit prędkości wynosił 30 km/h. Co ciekawe poprawka dot. wyłącznie e-hulajnóg. Pozostałe e-sprzęty (tzw. UTO) pozostają pod tym względem niezmienione
  • po chodnikach i drogach dla pieszych będzie można jeździć “Z PRĘDKOŚCIĄ DOSTOSOWANĄ DO WARUNKÓW RUCHU”. Dotychczas przepis mówił o “prędkości zbliżonej do prędkości pieszego“.
  • nie będzie obowiązku wywożenia NIEPRAWIDŁOWO ZAPARKOWANYCH e-hulajnóg na koszt właściciela (pierwotnie miało tak być). Służby będą mogły nieprawidłowo zaparkowane e-hulajnogi przestawiać lub traktować jak rzeczy znalezione.

POZOSTAŁO BEZ ZMIAN:

  • e-hulajnogą będzie można poruszać się przede wszystkim na ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH
  • dozwolona prędkości e-hulajnóg i UTO na jezdni i na drodze rowerowej to 20 km/h
  • WYMOGI TECHNICZNE wobec e-hulajnóg zostaną opisane w osobnym rozporządzeniu rządowym. Co ważne, dopuszczony będzie ruch pojazdów niespełniających tych warunków technicznych, jeśli zostaną wprowadzone do obrotu przed 01.01.2022 r.
  • Senat wydłużył VACATIO LEGIS z 30 do 60 dni

Przebieg prac legislacyjnych ?
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=911

Link do 22 posiedzenia Senatu RP ?
https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,555,1.html

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.